SAÓ Fast Good S.C.P. té el domicili comercial a Sant Joan, 35 de Calella, Codi Postal 08370. Per a major informació pot contactar amb nosaltres a través del nombre de telèfon 93 769 05 96 o bé a través del correu electrònic següent; info@saotaverna.com. SAÓ Fast Good S.C.P. està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom XXX, foli XX, Secció General, Fulla nombre XXXXXX, Inscripció 1 amb CIF nombre XXXXXXX.

Condicions d’ús
A continuació relatem la regulació de l’ús de la pàgina www.saotaverna.com que SAÓ Fast Good S.C.P. posa a la disposició dels Usuaris.

Usuaris
La web de SAÓ Fast Good S.C.P. ha estat dissenyada per a donar a conèixer als Usuaris en general tant l’empresa com les seves activitats i serveis. Entenent com Usuari a tota persona que accedeixi o navegui per la nostra pàgina web.

Accés
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a www.saotaverna.com de forma lliure i gratuïta. SAÓ Fast Good S.C.P. podrà modificar de forma unilateral i sense previ avís, la prestació, configuració i contingut de la pàgina, així com les condicions d’ús de la mateixa i l’accés als serveis prestats.

Copyright
Els Drets de Propietat intel·lectual d’aquesta web són titularitat de SAÓ Fast Good S.C.P. Per això, podem alterar en qualsevol moment i sense previ avís els seus continguts (disseny gràfic, preus, textos i codis). La prestació dels serveis i la publicació dels contingut de la web no implicaran en cap moment la renúncia o transmissió, total o parcial, dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per l’article 270 i següents del Codi Penal.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a www.saotaverna.com, serà d’aplicació la legislació espanyola. Les presents Condicions d’Ús es regiran pel disposat en la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús, SAÓ Fast Good S.C.P. i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

Privadesa de dades
SAÓ Fast Good S.C.P. es compromet a mantenir tots les dades que ens faciliten els nostres Usuaris en la màxima confidencialitat i a no subministrar-los a terceres parts, d’acord amb els principis de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la LORTAD (Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre). SAÓ Fast Good S.C.P. us informa que les dades que facilitin en els formulari de la present pàgina web quedaran incorporats en els fitxers automatitzats i s’utilitzaran per a gestionar el servei sol·licitat i/o oferir informació sobre activitats i serveis relacionats. Si desitja fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades, enviï un correu electrònic a info@saotaverna.com